معرفی پژوهشکده

Slide01

اهداف

استراتژی ها

چشم انداز

دانشکده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

0

تعداد اساتید

0

تعداد دانشجو

0

تعداد آزمایشگاه

اخبار و رویدادها

اخبار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از سایت شورای انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۰۹ شورای انقلاب فرهنگی حکم دکتر اسدا.. تیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ...
بیشتر بخوانید